Profesionálne informačné systémy
podľa potrieb zákazníka
portály - crm/cms systémy - intranety